Šafran bielokvetý rastie v Českej republike priamo vo voľnej prírode. Je však veľmi vzácny a zákonom chránený, zostalo len málo lokalít, kde sa vyskytuje. Šafrany vykvitli koncom marca a spolu s partnermi z OSOP Valašské Meziříčí ich budeme monitorovať po dobu dvoch týždňov. OSOP sa o tieto lokality stará celoročne, aby mal šafran dobré podmienky pre život. Tieto miesta sú vždy označené a členovia OSOP ako aj Strážcovia prírody vysvetľujú turistom ich dôležitosť.

Mapovanie šafranu je veľmi dôležitou činnosťou pre zachovanie tohto vzácneho druhu. V teréne sa vyznačí meter štvorcový plochy a ručne sa spočítajú šafrany. Výsledky sa potom porovnávajú s minulými obdobiami. Napríklad po pätnástich rokoch práce a starostlivosti o terén pri Lačnove sa počet šafranu zvýšil približne o tisíc kusov. Tieto čísla sú dôkazom toho, že práca na ochranu vzácneho šafranu bielokvetého prináša skvelé výsledky.