Keďže OZ má vo svojich cieľoch aj ochranu životného prostredia, revitalizáciu a údržbu zelene, starostlivosť o čistotu a poriadok na území svojej pôsobnosti, zameriava sa vo svojich aktivitách aj na tieto činnosti.  V tomto období sme sa aktívne zapájali aj do písania projektových zámerov v rôznych oblastiach, ktoré boli úspešne.

Nasleduje časová os našich aktivít a projektov: