Aj keď obdobie zimných mrazov pomaly končí a prísne chránený šafran bielokvetý v Českej republike bude čoskoro kvitnúť, je potrebné už pred začiatkom tohto procesu starať sa o lokality, kde sa vyskytuje. Ide najmä o kosenie, likvidáciu biomasy, alebo odstraňovanie starých vrstiev trávy či odstraňovanie náletových drevín. To všetko spôsobuje, že kvety šafranu nie sú schopné pretlačiť sa cez niekoľkoročnú vrstvu trávy. A preto ich z roka na rok ubúda.

Tieto aktivity vykonáva náš projektový partner OSOP Valašské Meziříčí. Aspoň čiastočne tak zabezpečujú, aby mal šafran lepšie podmienky na kvitnutie a rozmnožovanie.