Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 1.Q.2020

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 2.Q.2020

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 3.Q.2020

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 4.Q.2020

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 1.Q.2021

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 2.Q.2021

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 3.Q.2021