Výzva na predloženie ponuky,, Čistenie skál- výrez drevín a presun drevnej hmoty v ťažko dostupnom teréne.

Výzva na predloženie ponuky ,,Čistenie skál – výrez drevín a presun drevnej hmoty v ťažko dostupnom teréne.

Príloha_1_Návrh_uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Príloha_2 Návrh Zmluvy o poskytnutí služby.

Výzva na predloženie ponuky ,,Workshop 3-denný pre min. 25 osôb

Výzva na predloženie ponuky,, Workshop 3 denný pre min.25osôb

Príloha č.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Príloha č.2 Návrh zmluvy o poskytovaní služieb