V rámci záchrany jasoňa červenookého sme začali našu hlavnú aktivitu projektu – zníženie vplyvu sukcesie (zmeny v zložení spoločenstiev v ekosystéme) mechanickým čistením prostredia od náletových drevín. Touto aktivitou „presvetlíme“ dané územie a umožníme rast rozchodníka bieleho. Ten je živnou rastlinou húseníc jasoňa červenookého. Jeho typickým biotopom sú nezalesnené sute a bralá.

Zamestnanci firmy, ktorá sa zúčastnila výberového konania a uspela, začali prácu v teréne koncom mesiaca október. V ťažko dostupnom teréne pomocou lán a ručných píl odstraňujú najmä borovice a kríky a následne drevnú hmotu znášajú na okraj lesa, kde vzniknú „hromady“, ktoré poslúžia ako skrýše pre plazy a chrobáky.