Jasoň červenooký nie je ohrozený predovšetkým zberateľmi a obchodníkmi. Skutočným dôvodom straty populácie a počtu lokalít je zmena priamo spojená s úbytkom vhodných druhov biotopov, na ktorých rastú hostiteľské rastliny húseníc jasoňa – rozchodníka bieleho (Sedum album), rozchodníkovca najväčšieho (Hylotelephium maximum) a rozchodníkovca ostrolistého (Hylotelephium argutum). Bez uvedených hostiteľských rastlín nie je možné, aby sa motýľ na lokalite úspešne rozmnožoval. Bez týchto hostiteľských rastlín nie je možné, aby sa motýľ v lokalite úspešne rozmnožoval. Biotopy s vhodným xerotermným charakterom a výskytom hostiteľských rastlín v dôsledku upustenia od tradičného obhospodarovania postupne zarastajú a spolu s nimi sa stráca aj jasoň. V rámci projektovej aktivity naše občianske združenie v danej lokalite CHKO Strážovské vrchy zabezpečilo horolezeckú službu, ktorá zabezpečí odstránenie náletových drevín. Vykonaním prác sa snažíme stabilizovať populáciu, zabezpečiť miesto pre prežitie a rozmnožovanie. O prácach Vás budeme postupne informovať.