V roku 2018 sa konali v lokalite Bytča – Hrabové rybárske preteky pre dospelých, kde sa  bodovala celková dĺžka všetkých ulovených rýb, pretekári lovili na jednu udicu, spôsobom plávaná s jedným nadväzcom s jednoduchýcm háčikom bez protihrotu min. veľkosti č.6.