Nechávať nepokosené časti lúk, parkov, záhrad je v súčasnosti trendom v kontexte ochrany hmyzích a motýlích spoločenstiev. Podobný projekt nedávno začala Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA). Podujala sa k aplikovaniu koncepcie „Schmetterlingswiesen – Lúka pre motýle“ vo vlastnej vonkajšej oddychovej zóne podľa vzoru jej nemeckého partnera TU Dresden. Aké ovocie priniesol tento projekt v zmysle udomácnenia sa rôznych druhov motýľov sa dozviete v článku.