Počas prác v teréne nám členovia Stráže prírody ukázali, ako správne označiť motýle a prečo je značenie také dôležité. Značenie krídel plní dve funkcie – evidujeme tak jedincov s odhadom ich početnosti na základe opakovaných odchytov a zároveň ich tak aj chránime pred zberateľmi znehodnotením exempláru. Značenie fixkou nijako nepoškodzuje a neohrozuje motýle v normálnom živote.
Jasoň červenooký sa radí svojím rozpätím krídel (8-10 cm) k najväčším denným motýľom Európy. Podľa medzinárodnej klasifikácie je zaradený do kategórie zraniteľný, pričom na Slovensku je tento druh kriticky ohrozený.
Pozrite si malú ukážku z tohto neopísateľného zážitku, ktorým pomáhame chrániť ohrozeného jasoňa.