Jasoň červenooký je bielo sfarbený, s tmavým lemom predných krídel. Na predných krídlach má okrem tohto lemu ešte 10 čiernych škvŕn, ktoré mávajú rôzny tvar a veľkosť. Na zadných krídlach má štyri červené, čierno lemované škvrny, v ktorých sa zvyčajne nachádza ešte biela bodka. Pri brušku z análnej strany býva ešte niekoľko čiernych (jedna až tri), niekedy červeno vyplnených škvrniek. Tykadlá sú šedočierne, krátke a na konci ukončené čiernym kyjakovitým zhrubnutím. Povrch tela je hlavne u samčekov pokrytý oranžovo-hnedými chĺpkami. Má tri páry plnohodnotných nôh. Tento štandardný vzhľad sa môže u niektorých jedincov rôzne meniť, čo dalo základ vzniku a popisu rôznych individuálnych odchýlok a foriem. Celkovo môžeme povedať, že sa ani v jednej lokalite prakticky nedajú nájsť dva celkom rovnaké jedince.

Samček motýľa – na vrchnej strane krídel sa nachádzajú viaceré čierne škvrny, zadné krídla sú typické očkovité, obyčajne červeno, zriedkavejšie žlto sfarbené škvrny.

Samička motýľa – býva tmavšia, oká má sfarbené viac do oranžova a aj červené škvrny má väčšie, niekedy sa vyskytnú aj doplnkové červené škvrnky pri vnútornom okraji zadných krídel. Telo majú menej chlpaté. Zvyčajne býva väčšia ako samec, aj keď to neplatí celkom u všetkých jednotlivcov.